Lezers van Harry Potter minder bevooroordeeld

Harry Potter en zijn vriendjes voeren een voortdurende strijd tegen vooroordelen. Ze nemen het in de boekenreeks steeds weer op voor gediscrimineerde minderheden. Dit blijkt een positieve invloed te hebben op de jonge lezers. Er zijn diverse onderzoekjes gedaan naar het effect van het lezen van een Harry Potterboek. Kinderen en jong volwassenen is gevraagd naar hun mening tegenover minderheden, vluchtelingen en homoseksuelen voor en na het lezen van de boeken van J.K. Rowling. De lezers die zich identificeerden met Harry Potter hadden naderhand een positievere houding tegenover migranten. Zij waren ook verdraagzamer naar homoseksuelen en vluchtelingen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het lezen van Harry Potter aanzet tot vrijwilligerswerk en dat het de presidentsverkiezingen in Amerika een klein beetje zou hebben beïnvloed. Anthony Gierzynski, professor Politieke Wetenschappen aan de universiteit van Vermont: "Het verhaal over de jonge tovenaar leert de lezers dat het goed is geen oordeel te vellen en open te zijn naar wie anders is. Dat kan de stem van fans beïnvloed hebben."

Bron(nen):   De Morgen