"Wilders gebruikte oud (2010) euro-rapport van Marxistische analisten"

Dus toch! Geert Wilders heeft de economische analyse van zijn Britse financiële adviseurs overgenomen en deze op tafel gegooid bij de onderhandelen met Mark Rutte en Maxime Verhagen in het Catshuis, schrijft Roel Janssen.

Begin maart verscheen een onderzoek van Lombard Street Research, een Britse financiële consultancy, over Nederland en de euro. Het was geschreven in opdracht van de PVV en de conclusie luidde dat Nederland er goed aan deed om de gulden weer in te voeren. Bij de samenvatting zat een uitgebreide economische analyse. Die kwam er op neer dat de eurocrisis het gevolg is van een tweespalt in de eurozone tussen landen met een overschot en landen met een tekort op hun betalingsbalans. Overschotlanden zoals Nederland en Duitsland moeten, aldus Lombard Street, niet bezuinigen laat staan de begroting op orde brengen of lonen matigen. Nee, ze moeten de bestedingen opvoeren, de koopkracht verbeteren en het overheidstekort laten oplopen.
Stom van Rutte en Verhagen dat ze het LSR-rapport, The Netherlands and the euro, niet serieus hebben genomen. Lacherig verwierpen ze de conclusie dat Nederland beter af zou zijn zonder de euro. Vervolgens begonnen ze opgewekt de onderhandelingen in het Catshuis. Dat was drie weken geleden. Ze hadden nooit verwacht dat Wilders de economische analyse van LSR in de praktijk zou brengen. Want de rode draad van de economische analyse van LSR is de overtuiging dat voor Nederland bezuinigingen en hervormingen onzinnig zijn.
Het is nog gekker. De strekking van het rapport dat LSR opstelde voor de PVV lijkt als twee druppels water op die van een rapport dat twee jaar eerder verscheen: Eurozone crisis: Beggar thyself and thy neighbour. Dit rapport is gepubliceerd op het netwerk Research on Money and Finance en het is geschreven door negen marxistische sociale wetenschappers. Dat de economische analyse van Wilders overeenstemt met die van professor Costas Lapavitsas en andere radicale economen van de London School of Oriental and African Studies, hadden Rutte en Verhagen eerder moeten beseffen.

Bron(nen):   ResearchonMoney  RoelJanssen    

40 Reacties Doe mee met de discussie →