Generatie Z wil wel delen maar geen offers brengen

Iedereen die voor pakweg 1990 is geboren, is in meer of mindere mate gedwongen geweest materiële zaken te delen. Of het nu de radio, de televisie, de telefoon of de computer was, meestal moesten meerdere leden van een gezin in onderling overleg gebruikmaken van de communicatiemiddelen.

Generatie Z groeit op in de omstandigheid dat iedereen alles zelf heeft. Delen heeft voor deze generatie een andere betekenis gekregen. In een non-digitale omgeving betekent delen per definitie dat je zelf minder hebt. Als je een koekje deelt, heb je zelf nog maar de helft. Maar, als ik online een liedje of een game deel, stel ik het alleen maar beschikbaar. Delen wordt dan vermenigvuldigen. Schaarste is een onbekend fenomeen geworden.

Zo kijkt deze generatie ook naar werk. Ze gaan ervan uit dat ze alles kunnen krijgen zoals ze het willen, zonder zelf offers te brengen. Het enige offer waar ze nog wel eens even over nadenken, is hoe zij eventueel hun ouders in de toekomst moeten gaan verzorgen. Ze zeggen dat ze het gaan doen, maar de ouders hebben er weinig vertrouwen in. Ja, het zijn de ouders die zich zullen moeten opofferen en overgeven aan het Z-lot. Want de verzorgingsstaat zal nieuwe vormen aan gaan nemen. Zullen er ook in Nederland kangoeroe woningen komen? De ouders wonen beneden en zorgen voor de kleinkinderen. Naar goed Italiaans voorbeeld…