Gaat het zo slecht met de wereld? Nee, integendeel!

Wie niet van goed nieuws houdt moet snel doorklikken.
Wie wél eens een optimistische boodschap wil horen moet blijven lezen

Het rapport dat de Wereldbank (WB) vorige week uitbracht heeft in de pers opvallend weinig aandacht gekregen. In de WB-rapportage kun je zien hoe de wereld er voor staat: Armoede, scholing, levensverwachting, kansen voor vrouwen. Allemaal goed nieuws!

Een paar conclusies:
Armoede. Dat blijft een groot en schrijnend probleem maar er is ook voortuitgang. Het aantal mensen dat leeft van $1.25 per dag is in 20 jaar gedaald van 43 procent naar 22 procent. Bijna een halvering! De Millenniumdoelen van de VN worden eerder gehaald dan we 10 jaar geleden dachten.

Kindersterfte. Ook daar veel vooruitgang, hoewel er nog veel meer moet gebeuren. In 1990 stierven van elke 1000 babies er 98. 20 jaar later is dat aanal gedaald tot 63.

Meisjes halen hun achterstand in het onderwijs snel in. Rond 1990 maakte 73 procent van meisjes de basisschool af. Nu is dat 86 procent. Opvallend: De meisjes die vervolgens doorstromen naar de middelbare school doen het daar gemiddeld beter dan jongens, die vaak als ‘drop-out’ eindigen.

Steeds meer vrouwen in de politiek. Dat blijkt als je telt hoeveel vrouwen er in verschillende landen in het parlement zitten. De meest indrukwekkende vooruitgang is in Zuid-Azië waar het aantal vrouwelijke parlementariërs in 20 jaar verdrievoudigde. In een land als Ruanda is 56 procent van de parlementariërs vrouw. Voor de volledigheid: In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is er nog nauwelijks voortuitgang op dit vlak.

Het rapport borduurt voort op een eerder rapport uit 2011. Citaat uit dat rapport: "De levens van vrouwen zijn ongelofelijk snel verbeterd. Dat gaat in een tempo dat we ons 25 jaar niet konden voorstellen. Vrouwen hebben ongekende vooruitgang geboekt als het gaat om rechten, onderwijs, gezondheid, banen en levensstandaard."

Laatste voorbeeld: Je mag je afvragen: Is het vooruitgang als mensen niet meer van $1 maar van $2 per dag moeten leven. Dat blijft armoede. Klopt. Dus moeten we kijken of mensen doorgroeien; middenklasse worden. En dat gebeurt. Massaal! In een rapport van Goldman Sachs staat het becijferd:  Tot 2030 zullen nog eens twee miljard (ja, twee miljard!) mensen opklauteren naar de 'middle class'. Wie gelooft het als je zegt: "Wereldwijd worden de inkomensverschillen kleiner". Het is wel waar...

Kunnen we dus achterover leunen? Tuurlijk niet.
We moeten juist hoop putten uit de onvoorstelbare vooruitgang. Dat geeft energie om verdere vooruitgang te boeken.

In de publieke discussie overheerst zo vaak cynisme. Bijvoorbeeld over ontwikkelingshulp.  Dat het allemaal weggegooid geld is. De negatieve toon van dat debat ontneemt ons  het zicht op de ongekende progressie die de wereld op zo veel vlakken doormaakt.

Weg met dat cynisme.
Het gaat niet zo slecht met de wereld. Integendeel.