De kloof tussen wat je kan en wilt weten wordt groter!

Je krijgt pas weer echt plezier en rust in je (professionele) leven als je erachter komt dat je niet alles kan opnemen en volgen. Vroeger was het leven een stuk gemakkelijker.

Erasmus wist 90 procent van alles wat er te weten viel. Die andere 10 procent interesseerde hem niet en daar vermoeide hij dan ook zijn hersencapaciteit niet mee. De knapste professor die nu op aarde leeft, weet slechts 0,0000000000001 procent van alles wat je zou kunnen weten. De gemiddelde consument bezit nu 0,0000000000000000000001 procent van de totale kennis.

Het gat tussen wat je zou kunnen weten en daadwerkelijk weet, wordt per dag groter door de explosie van kennis die beschikbaar is op het internet. Marc Eyskens, minister van staat van België, kan je over die theorie (in Leuven de Wet van Eyskens genoemd), bevlogen vertellen. Zelfs als je het zou willen kun je niet eens alles volgen wat wordt geupload op Youtube en de invasie van de Twitter berichten zijn ook niet bij te houden. Je hebt maar 24 uur per dag!

Nu doet zich een miraculeus, paradoxaal verschijnsel voor. Doordat het gat tussen wat je wilt weten en wat je kan weten zo groot wordt, schakel je steeds vaker over op je gevoel. De intuïtieve rechterkant van de hersenen nemen het over van de rationele linkerkant. Dit behoedt je voor stress, slapeloosheid en uiteindelijk zelfs hartklachten.

Concentreer je alleen nog maar op zaken die er werkelijk toe doen. Verdoe je tijd niet aan onnodige bijzaken. Zet je IQ in om je EQ te managen. Het kennisgat is toch niet meer te sluiten. Maar als je er lol in krijgt en net even meer tijd in de EQ voorbereiding investeert, kan je letterlijk met een goed gevoel de toekomst tegemoet zien.

The Gap (de breinpositie) laat zich gelden bij alle belangrijke beslissingen. Niemand kan beoordelen of de ene computer beter is dan de ander. Op grond waarvan kies je? Altijd op gevoel. Of op spirit. In het laatste geval koop je dus een Apple, want die heeft veel SQ (spiritual intelligence). Welke auto koop je? De beste of degene die je het meest aanspreekt?

Die auto in de folder praat met je over emoties als schoonheid van design en knusheid met het gezin, de groene attitude en vaak niet meer over technische details. Maar wees blij dat je met intuïtie, verstand en weinig tijd toch zo effectief kan beslissen.

Wees je er wel bewust van dàt het zo werkt en verwar verstandelijke beslissingen niet met emotionele beslissingen. Een goed uitzicht op het kennisgat en je talent met IQ je EQ te managen zijn voorwaarden op weg naar meer geluk…