Komt uw kat buiten? Dan overtreedt hij Europese regels

Loslopende katten doden andere dieren. Vooral muizen en vogels. Katten zijn 'de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld'. En wiens kat buiten komt, overtreedt daarom eigenlijk Europese wetgeving, stellen twee juristen in Trouw.

De huiskat (Felix catus) is een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld, schrijven de onderzoekers in het Journal of Environmental Law. Voor bijna 370 bedreigde diersoorten is de kat een gevaar; in Europa staat zij zelfs in de top drie meest schadelijke uitheemse dieren. De huiskat vindt zijn oorsprong in Afrika. Alleen al in Nederland worden elk jaar naar schatting 140 miljoen dieren door katten gedood, schrijven de twee. Onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is Nederland verplicht om bepaalde soorten en hun leefgebieden te beschermen, en mogelijke bedreigingen te beperken. Een kat toezichtloos laten rondlopen is feitelijk al verboden, zeggen de juristen: “Wie een rechtszaak aanspant tegen de Nederlandse overheid, die de Europese regels moet handhaven, maakt dus een goede kans op succes.”

Wetenschappers betwijfelen overigens of huiskatten zoveel vogels vangen.

In een Amerikaans onderzoek droegen 55 huiskatten een cameraatje aan een halsband, gedurende twaalf maanden. De beelden werden achteraf geanalyseerd.

Een minderheid (44 procent) van de geobserveerde katten opende de jacht op dieren en een nog kleinere groep (30 procent) ving ook daadwerkelijk prooien. De katten in Athens vingen tijdens de ruim zestien weken aan camerabeelden in totaal vijf vogels. Omgerekend was dat er grofweg eentje per drie weken.

Die cijfers omgezet naar Nederland zou het aantal door huiskatten gedode vogels terugbrengen naar 16 miljoen, berekende NRC.