Klimaattop: alle 200 landen beloven hun klimaatdoelen aan te scherpen

De wereld klimaatconferentie in Madrid heeft een compromis gesloten op zondag na een 40 uur durende verlenging. In een slotverklaring zeggen de deelnemers na twee weken onderhandelen dat alle ongeveer 200 staten toezeggen om hun klimaatdoelstellingen voor 2030 zoveel mogelijk volgend jaar aan te scherpen.

Meer volgt

Doel van de conferentie was om het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te versterken. In dat akkoord spraken de landen af de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. De standpunten van de deelnemers lagen in Madrid ver uit elkaar. Het leek dan ook lange tijd onzeker of er een akkoord kon worden bereikt.

De milieubeschermingsorganisaties Greenpeace en Wereld Natuur Fonds hebben forse kritiek op de uitkomst van de conferentie. Ze beschouwen de internationale inspanningen voor meer klimaatbescherming als onvoldoende en spreken van een diepe crisis. "Deze klimaatveranderingsconferentie was een aanval op het hart van het Akkoord van Parijs", zei een woordvoerder van Greenpeace zondag.