Ruim 500 varkensboeren melden zich voor uitkoopregeling

Iets meer dan vijfhonderd varkenshouders hebben zich gemeld voor een uitkoopregeling waarbij zij tegen een vergoeding hun bedrijf kunnen beëindigen. Dat zijn er veel meer dan waar rekening mee werd gehouden. Het kabinet ging ervan uit dat zo'n driehonderd boeren zouden toehappen.

Voor de saneringsregeling, bedoeld om geuroverlast tegen te gaan, was in het regeerakkoord 120 miljoen euro vrijgemaakt. Omdat een krimp van de varkenssector ook zal helpen de uitstoot van CO2 en stikstof terug te dringen, is dat bedrag later opgehoogd naar 180 miljoen euro.

Veehouders horen binnen dertien weken of zij worden uitgekocht. De deelnemers aan de regeling moeten in het tweede kwartaal van dit jaar beginnen met het afbouwen van hun bedrijf. De boerderijen waarbij sluiting de meeste stankvermindering oplevert, komen het eerst in aanmerking.