‘Rijkste 1 procent stoot dubbel zoveel CO2 uit als armste 50 procent van de wereld’

Het zijn vooral de armste landen die de prijs betalen voor onze CO2-uitstoot. De rijkste 10 procent van de wereld is verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van alle CO2-emissie.

Tussen 1990 en 2015 is de wereldwijde CO2-uitstoot met 60 procent gestegen. De rijkste 1 procent (63 miljoen mensen) zorgt voor dubbel zoveel emissies als de armste 50 procent (3,1 miljard mensen) van de wereldbevolking. Dat blijkt uit onderzoek van Oxfam-Novib.

Dat rijke landen zoveel meer CO2 uitstoten komt voornamelijk door transport en dan vooral door vliegtuigen. "Decennia van overheidsbeleid gericht op eindeloze economische groei hebben ons aan de rand van een klimaatramp gebracht", vertelt klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam. "Terwijl de overconsumptie van een rijke minderheid de klimaatcrisis verder aanwakkert zijn het vooral de armsten in ontwikkelingslanden die de prijs betalen."

Zagema vindt dat de coronacrisis overheden de kans biedt om CO2-uitstoot te verminderen. "Overheden moeten harde eisen stellen aan corona-steunpakketten voor bedrijven, waaronder het terugdringen van de CO2-uitstoot."