Rechter veroordeelt Franse staat vanwege trage milieumaatregelen

Net als in Nederland heeft ook in Frankrijk de staat een afstraffing gekregen van de rechter. De staat moet zorgen voor haar onderdanen. Te trage maatregelen tegen de komende milieuramp voldoet daar niet aan.

De staat moet een symbolische boete van 1 euro betalen aan de 4 aanklagers ((Greenpeace, Oxfam, de Stichting voor natuur en mens, Ons bedrijf voor iedereen) en moet de komende maanden daadkracht tonen in het realiseren van milieumaatregelen, zoals het terugbrengen van de hoeveelheid CO2

De uitspraak vertoont grote gelijkenis met die in de Urgenda-zaak in Nederland. In 2015 eiste duurzaamheidsorganisatie Urgenda met succes dat de staat zich zou houden aan de minimaal vereiste reductie van broeikasgassen, om ernstige schade voor zijn burgers te voorkomen. Nadat Urgenda ook in hoger beroep gelijk kreeg, werd de uitspraak eind 2019 bevestigd door de Hoge Raad.