Topwetenschappers: “We spelen Russische roulette met pandemieën als we niets doen”

'De wereld speelt Russische roulette met virussen.' Dat stelt een coalitie van gezondheids- en milieuorganisaties. Als overheden niet meer investeren in natuurbehoud zullen virusuitbraken zoals Covid-19 alleen maar vaker voorkomen, klinkt het.

De oproep is de laatste in een serie van waarschuwingen door topexperts en wetenschappers, die stellen dat er steeds vaker en nog ergere pandemieën de wereld zullen teisteren als er geen actie wordt ondernomen. Er zijn biljoenen besteed aan betere gezondheidszorg en economisch herstel, maar aan veel minder dure maatregelen zoals de beëindiging van ontbossing en de handel in wilde dieren wordt nauwelijks geld uitgegeven.

Dierenhandel
Het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt is waarschijnlijk overgesprongen van wilde vleermuizen op mensen. Twee derde van de virussen waar mensen mee worden besmet start bij dieren, zoals influenza, hiv, Zika, West-Nijl en Ebola. De toenemende vernietiging van de natuur door landbouw, bosbouw en dierenhandel heeft de mens in veel nauwer contact gebracht met wilde dieren, wat in de afgelopen decennia heeft geleid tot een sterke toename van ziektes die overspringen van dier op mens.

Natuurbehoud
"Alleen met acties die nieuwe infectieziekten voorkomen, kunnen we onze Russische roulette met pathogenen stoppen," zegt Aaron Bernstein van Harvard University, die ook deelneemt aan de coalitie. "Bossen - en vooral tropische bossen - huisvesten complexe netwerken van microben en wilde dieren die als gastheer functioneren. De afbraak van deze landschappen vergroot de kans dat deze microben vrijkomen en overspringen op onze gedomesticeerde dieren en onszelf. Behoud van bossen beschermt niet alleen de biodiversiteit en beperkt klimaatverandering, maar zorgt ook dat deze complexe en potentieel gevaarlijke pathogene netwerken vast blijven zitten in de natuur," aldus Amy Vittor van de universiteit van Florida.

In oktober zeiden topwetenschappers al dat de wereld zich in 'een eeuw van pandemieën' bevond en dat ziekten vaker de kop op zullen steken, zich sneller verspreiden, meer mensen doden en de economie grotere schade toebrengen, tenzij de verwoesting van de natuur stopt.

Bron(nen):   The Guardian