Grondwaterproblemen na extreem droge maanden: Nu al maatregelen in Noord-Brabant

Er is zo weinig regen gevallen in maart en april, dat boeren in Noord-Brabant niet meer mogen sproeien met slootwater. De maatregel komt uitzonderlijk vroeg en belooft, ook voor de rest van Nederland, weinig goeds voor de zomer.

Na de overstromingen van vorig jaar en de natte winter zou je denken dat het wel goed zit met het grondwaterpeil. Maar na een aantal droge jaren is het waterniveau nog steeds lager dan normaal. Zonder die buffer kom je al snel weer in de problemen. Ook groeit de behoefte aan drinkwater en water voor de landbouw, wat voor extra schaarste zorgt.

Interventie door het waterschap is belangrijk om de grondwaterstand te bewaken. Frans Klijn, hoogleraar watermanagement aan de TU Delft, legt uit in de Volkskrant: “In natte periodes moet je het water zo lang mogelijk vasthouden. We hebben in Nederland veel greppels en sloten om wateroverlast te voorkomen, nu krijgen we dat terug in de vorm van een watertekort.”

Het klimaat wordt extremer. Langere periodes van droogte en overvloedige regenval wisselen elkaar af. “Het lastige van water is dat het valt op plekken waar je het niet kan gebruiken, en op momenten dat je het niet kwijt kan”, legt Klijn uit. “Neerslag valt niet gelijkmatig over het jaar heen, en vaak regent het zo hard dat het water niet goed de grond in gaat.”

Bron(nen):   De Volkskrant