Onbekend waar deel stikstof in duinen vandaan komt: provincies worstelen met aanpak

Van een kwart van de stikstofuitstoot in de duinen is onduidelijk waar die vandaan komt. Als je dat niet weet, is het ook lastig om de uitstoot terug te dringen. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland worstelen dan ook met hun stikstofaanpak.

In de duinen is veel meer stikstof gemeten dan op basis van berekeningen van het RIVM werd verwacht. Volgens het RIVM is die extra uitstoot afkomstig van ammoniak die wordt veroorzaakt door algen, maar volgens andere wetenschappers komt er helemaal geen ammoniak uit zee.

Daarom heeft het RIVM die bron van stikstof nu geschrapt uit de modellen maar dat betekent dat er dus geen verklaring meer is voor dat kwart aan stikstof dat neerslaat in de duinen aan de kust. Het onderzoek naar de daadwerkelijke bron moet nog worden uitgevoerd.

"Het aandeel van de meetcorrectie, voorheen 'ammoniak van zee', in de totale depositie in Zeeland is relatief hoog. Bijna even hoog als de depositie uit de landbouwsector", zegt Anita Pijpelink van de provincie Zeeland tegen de NOS.

Het maakt de stikstofaanpak lastig, zegt ook gedeputeerde Esther Rommel in Noord-Holland. "Als je dus een plan van aanpak moet maken moeten we wel weten waar de stikstof vandaan komt, want anders zou ik niet weten hoe ik moet verminderen. Wat het ook is, we gaan dat niet toeschrijven aan de andere sectoren."