NASA: het milieu staat er slechter voor dan we dachten

De Parijse akkoorden zullen niet volstaan om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Dat schrijft de NASA in een wetenschappelijke publicatie, waaruit blijkt dat vooral de uitstoot van methaan te laag is geschat. Die is feitelijk hoger dan in de berekeningen die aan de basis van Parijs liggen. Methaan is een sterk broeikasgas dat vooral vrijkomt als gevolg van veehouderij. De berekeningen gingen uit van 'gemiddelde' koeien, varkens, schapen en andere dieren. Dat gemiddelde was gebaseerd op oude cijfers. Maar intussen zijn op veel plaatsen op aarde de dieren groter geworden, groeien ze sneller, omdat ze meer eten, en poepen ze dus ook meer: meer methaan. Dat klinkt als een detail, maar methaan is vier keer schadelijker dan CO2 en telt dus zwaar mee.

Bron(nen):   Phys.Org