15.000 wetenschappers waarschuwen samen voor “rampzalige gevaren voor de mensheid”

15.000 wetenschappers uit 184 landen hebben een officiële "waarschuwing aan de mensheid" uitgebracht. Ze vrezen dat de wereld ten onder gaat als we niet snel in actie komen. De boodschap is een update van de originele waarschuwing uit 1992 van de Unie van Bezorgde Wetenschappers waar onder meer veel Nobelprijswinnaars deel van uit maken. De deskundigen zeggen dat de situatie sindsdien veel ernstiger is geworden. De meeste problemen van toen zijn alleen maar verergerd. De mensheid dreigt nog steeds slachtoffer te worden van ontspoorde consumptie van beperkte hulpbronnen door een snel groeiende bevolking, schrijven ze. En als we niet snel in actie komen zal er sprake zijn van een catastrofaal verlies aan biodiversiteit en een ongekende menselijke misère, klinkt het. Binnenkort is de mensheid niet meer in staat om zijn lot om te keren. "Weldra is het te laat om de koers te wijzigen De tijd raakt op," staat er in de brief. "We moeten erkennen in ons dagelijks leven en in onze overheidsorganisaties dat de Aarde met al haar leven ons enige thuis is." "Door bevolkingsgroei niet te beperken, de rol van een economie die gestoeld is op groei niet te herzien, door broeikasgassen niet te reduceren en duurzame energie niet te stimuleren, door ecosystemen niet te herstellen, vervuiling te verminderen en leefgebieden te beschermen, neemt de mensheid niet de dringende stappen om onze beschadigde biosfeer te beschermen."  

Bron(nen):   The Independent