Studie: “Er komen honderdduizenden klimaatvluchtelingen aan”

Wie dacht dat de vluchtelingencrisis voorbij was, heeft het waarschijnlijk mis. Een nieuwe studie wijst uit dat er honderdduizenden vluchtelingen naar de Europese Unie gaan komen als de klimaatverandering doorzet. Onderzoekers van de Columbia Universiteit schrijven in vakblad Science dat we moeten rekenen op 660.000 extra vluchtelingen per jaar aan het eind van deze eeuw. Alleen als we de opwarming van de aarde daadwerkelijk stoppen, kan een nieuwe crisis worden afgewend. Doordat regio's in Azië en Afrika steeds droger worden, zullen daar meer en meer oogsten mislukken. Dat zal leiden tot een grote trek naar meer vruchtbare gebieden, zoals Europa, menen de onderzoekers. Ook zouden door een grotere voedselschaarste vanwege klimaatverandering oorlogen ontstaan, waarvoor mensen op de vlucht slaan. Tenslotte zorgt de stijgende zeespiegel dat stukken land simpelweg onderwater komen te staan en dus onbewoonbaar worden. Niet iedereen is het eens met de statistiek die ten grondslag ligt aan het verband tussen klimaatverandering en aantallen vluchtelingen. Toch zijn er meer en meer studies die stellen dat de opwarming van de aarde gigantische aantallen mensen op de been brengt. De Britse onderzoeker Bob Ward van de London School of Economics zegt dan ook dat dit soort studies vooral duidelijk maakt wat er mogelijk gebeurt als miljoenen mensen op de vlucht slaan. "Dit zal leiden tot massamigratie vanuit de meest kwetsbare locaties. We weten uit de menselijke geschiedenis dat dat soort volksverhuizingen vaak leiden tot conflict en oorlog met verschrikkelijke gevolgen. De enorme kosten van oorlogen als gevolg van massamigratie worden meestal buiten de rekenmodellen gehouden die gaan over klimaatverandering,” aldus Ward in de Britse krant The Guardian.

Bron(nen):   AD