In interview blijkt Trump het klimaatprobleem niet te snappen

“Kijk, je hebt opwarming en afkoeling. Ik bedoel, eerst lag het niet aan de verandering van het klimaat, maar was aan ‘global warming’. Dat klopte niet erg, want het was overal heel koud” (“There is a cooling, and there’s a heating. I mean, look, it used to not be climate change, it used to be global warming. That wasn’t working too well because it was getting too cold all over the place,”)
Uit het citaat blijkt dat Trump denkt dat ‘climate change’ en ‘global warming’ twee verschillende zaken zijn, die elkaar tegenspreken. In feite is het hetzelfde, al is climate change iets breder dan global warming. Trump vertelt over zijn twijfel over de opwarming in een interview met de Engelse journalist Piers Morgan. “De ijskappen zouden smelten, ze zouden nu al weg zijn. Maar het is deze winter verschrikkelijk koud”. Trump bedoelt dat het koud is waar hij woont. De Oostkust van de VS heeft veel sneeuw en vorst gehad.

Hij zegt dat hij wel weer mee wil doen aan de Parijse akkoorden, maar alleen als hij ‘a better deal’ krijgt. Die moet er uit bestaan dat de VS kolen en gas blijven gebruiken

Bron(nen):   Independent