100.000 bedrijven moeten zelf bewijzen dat ze energie besparen

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen dient de BV Nederland fors in te zetten op energiebesparingen. Volgens de Wet Milieubeheer zijn bedrijven nu al verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Bij de meeste bedrijven is deze wet niet bekend en de overheid doet nauwelijks iets aan handhaving. Dit laatste gaat binnenkort veranderen. In het advies van de borgingscommissie Energieakkoord aan het kabinet wordt voorgesteld om de bewijslast in deze wet om te draaien. Ruim honderdduizend bedrijven moeten jaarlijks zelf gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. Voldoen de bedrijven niet dan volgen automatisch sancties.   Alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken moeten aan de Wet Milieubeheer voldoen.  In de praktijk geld dat voor meer dan 100.000 winkels, kantoren, restaurants en fabrieken. Joost Ploos van Amstel, van Facilicom Energiemanagement, geeft aan dat het voor de meeste bedrijven eenvoudig is om aan de wet te voldoen: "Maatregelen als het vervangen van conventionele verlichting door LED-verlichting is gemakkelijk te realiseren en snel terug te verdienen. Daarnaast is het door slimme energiemeters te koppelen aan een online Energie Besparings Systeem mogelijk om energieverspilling en besparingen inzichtelijk te maken." Met een zogenaamd Energie Besparings Systeem voldoet een bedrijf gelijk ook aan de wet Milieubeheer.

Bron(nen):   NOS  Facilicom Energiemanagement