‘Melkkoeien vinden het vaak verschrikkelijk dat hun kalf wordt weggehaald’

Koeien zijn soms nog dagen treurend aan het loeien nadat hun kalf bij hen is weggehaald. Als je een melkkoe bent is je lot om kalveren te krijgen die bij je worden weggehaald: zo blijf je melk geven. Een Britse boer vertelt op deze video dat hij ophield met op die manier melkveehouder te zijn omdat hij daar niet meer tegen komt. Hij doet het nu anders. De kalfjes blijven nu anderhalf jaar bij hun moeder. Dan zijn ze volwassen en worden ze geslacht of worden ze zelf melkkoe. Het levert hem minder melk op, maar meer (slacht)vee. "Het is te bezien of dat lonend is, en als dat zo is is de vraag aan andere boeren: waarom doen jullie dit niet ook".

Bron(nen):   BBC