Bijzondere foto’s tonen littekens na blikseminslag

Als een mens door bliksem wordt geraakt, kunnen er wonderlijke littekens ontstaan. Ze vormen als het ware een netwerk van bliksemschichten, die Lichtenberg-patronen worden genoemd. Ze zijn vernoemd naar de Duitse natuurkundeprofessor Georg Lichtenberg. De serie vertakkingen kan ontstaan als elektrische ontladingen met een hoog voltage door een isolerend materiaal trekken, zoals het menselijk lichaam. Het zijn breuken in de elektrische ontlading. Andere namen zijn 'bliksembloemen' of 'huidveren'. Naar schatting overlijdt 10 procent van de mensen die geraakt wordt door de bliksem. 70 procent houdt er ernstige klachten aan over, zoals een persoonlijkheidsverandering of zelfs hersenschade. Onderzoeker Essie Fox kwam tijdens haar onderzoek foto's tegen van de Lichtenberg-patronen en was er, net als de rest van Twitter, bijzonder door gefascineerd. Bron: The Independent