Klimaatverandering kost de wereld nu al miljarden

Extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, bosbranden en droogte hebben de wereld het afgelopen jaar miljarden euro's gekost. Een rapport van Christian Aid heeft de 10 duurste natuurrampen van 2018 op een rij gezet. Ze kostten allemaal meer dan een miljard euro. Het gaat onder meer om orkanen in de VS en het Caraïbisch gebied, overstromingen in India, extreme droogte in Zuid-Afrika en bosbranden in Californië. Wetenschappers zijn er duidelijk over dat deze rampen verband houden met door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Hogere temperaturen zorgen niet alleen voor meer hittegolven en bosbranden, maar leiden ook tot andere weerpatronen, zoals hevigere stormen en overstromingen. "Klimaatverandering wordt nog steeds gezien als een probleem van de toekomst, maar dit rapport laat zien dat het voor veel mensen nu al een verwoestend effect heeft op hun leven," aldus dr. Kat Kramer van Christian Aid. "De grote onrechtvaardigheid van klimaatverandering is dat 's werelds armsten er het meest onder te lijden hebben, terwijl ze het minst hebben bijgedragen aan de crisis." Het afgelopen jaar was een van de warmste ooit en de uitstoot van CO2 bereikte een record ondanks wereldwijde inspanningen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. "De impact van klimaatverandering is niet langer subtiel. We zien het nu duidelijk op televisie, in de krant en op social media," zegt de bekende klimaatwetenschapper dr Michael Mann van Penn State University. "De overstromingen, droogtes, hittegolven, bosbranden en superstormen, die we de afgelopen jaren zagen, zij zijn het gezicht van klimaatverandering," vervolgt hij. "Het weer op de wereld wordt voor onze ogen extremer. Het enige dat er voor kan zorgen dat deze destructieve trend niet escaleert, is een forse afname van CO2-uitstoot."

Bron(nen):   The Independent