‘Fabriek in Limburg stoot al jaren grote hoeveelheden lachgas uit’

Op het Limburgse industrieterrein Chemelot stoot een fabriek al decennialang grote hoeveelheden lachgas uit. Daarover schrijft het NRC op basis van eigen onderzoek.

Al in 2017 meldde Chemelot dat het bedrijf Anqore, dat in handen is van onder meer DSM, te veel lachgas uitstootte. Dat dit bij eerdere controles was gemist, is door Chemelot bij de provincie gemeld. Die deed daar vervolgens niets mee, omdat de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) verantwoordelijk zou zijn. Die laatste ontkent dat.

De hoeveelheid lachgas die in de lucht belandt blijkt 50 procent hoger dan tot nu toe werd gedacht. Het is verplicht om dit te rapporteren, omdat lachgas zwaar vervuilend is. Het RIVM moest zelfs de landelijke broeikasgas-uitstoot vanaf 1990 bijstellen, omdat lachgas 265 keer zo sterk is als CO2.

Nu, twee jaar later, is de uitstoot van het gas op het industrieterrein nog steeds niet aangepakt. Volgens Chemelot-directeur Robert Claasen kan de uitstoot met 85 procent worden teruggedrongen door katalysatoren te plaatsen. Die kosten maximaal 120 miljoen euro. Een schijntje gezien de milieuwinst die ervoor in de plaats komt.

Bron(nen):   NRC