Steeds meer wilde dieren in Europa

De wisent, de bever, de witkopeend, de kleine rietgans en de brandgans: ze doen het goed in Europa. Dit blijkt uit een onderzoek van onder andere het Britse Dierkundig Genootschap en Birdlife International. De aantallen van de dieren zijn de afgelopen 50 jaar behoorlijk toegenomen en de leefgebieden worden steeds groter. Door de jacht kwam bijvoorbeeld de wisent 100 jaar geleden niet meer in het wild voor. Nadat wisenten in gevangenschap gefokt waren en nakomelingen werden uitgezet in de natuur, groeide hun aantal gestaag tot momenteel ongeveer 3000. Al komen ze overal voor, vooral in Polen en Wit-Rusland, ze gelden nog steeds als 'kwetsbaar'. Bij veel diersoorten waren de populaties enorm gekrompen in de eerste helft van de 20e eeuw. "Hoewel de soorten over het dieptepunt heen zijn, zitten veel nog steeds onder de historische niveaus. Ze zijn nog niet op het niveau dat nodig is om te garanderen dat ze ook op lange termijn blijven bestaan'', aldus het rapport. De Iberische lynx gaat achteruit, en de bever heeft het moeilijk in Nederland. "Een slechte leefomgeving lijkt het voortplantingssucces in de Biesbosch te beperken'', aldus de onderzoekers. Ook het aantal brandganzen neemt af omdat de worden geruimd wegens de schade die ze de landbouw toebrengen. In Nederland gaat het wel heel goed met de grijze zeehond en de gewone zeehond. Bij de presentatie werd het rapport in ontvangst genomen door Europarlementslid Gerben-Jan Gerbrandy van D66. Hij laat in een reactie weten: "Dit rapport laat zien dat er positieve resultaten gehaald zijn dankzij decennialange bescherming en keiharde inzet van natuurbeschermers. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer."

Bron(nen):   Nu      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. kletsmajoor

    Ik ben verheugd, maar ik vraag me wel af in hoeverre de verbeteringen komen doordat Oost-Europa, na het vallen van de muur, weer bij de rest van Europa wordt meegeteld.

  2. Dead Silence

    Klopt, zeker als je door de grote steden loopt.

Reacties niet toegestaan