8 opvattingen van rijke mensen over geld (en 13 opvattingen waar je van af moet)

Volgens schrijver en trainer Matthew James zijn je opvattingen over geld mede bepaald door hoe en waar je bent opgegroeid. Die opvattingen zijn niet altijd handig, stelt hij op Psychology Today: Onbewust hebben we overtuigingen die misschien wel maken dat we minder geld hebben dan we willen. Het zou al helpen als we deze 13 opvattingen niet hebben:   1. Om geld te verdienen moet je eerst geld hebben 2. De rijken worden rijker en de armen worden armer 3. Geld is de wortel van alle kwaad 4. Ik kan niet én rustig leven én veel geld verdienen 5. Mijn financiële succes hangt af van de arbeidsmarkt en van de economie 6. Als je geld wil verdienen, moet je grote risico's nemen 7. Mijn succes meet ik af aan mijn vermogen 8. Het leven is hard 9. De meeste rijken zijn gierig 10. Het recht van de sterksten geldt 11. Je komt alleen maar hoger op de ladder door anderen te gebruiken 12. Alleen met bepaalde beroepen kun je veel geld verdienen 13. Maar een paar schrijvers/acteurs/kunstenaars bereiken de top   Welke opvattingen helpen dan wel? James interviewde een hoop rijke mensen en die bleken helemaal geen haat-liefderelatie met geld te hebben. Zie hun 8 (vrij spirituele) opvattingen:   1. Het universum is overvloedig 2. Het universum wil dat ik floreer 3. Alle welvaart komt met geloof 4. Geld is een abstract begrip 5. Geld is energie en komt naar je toe 6. Geld heeft zelf geen intelligentie 7. Geld zal reageren op mijn instructies 8. Aan geld moet je aandacht besteden   Natuurlijk kun je deze opvattingen proberen te kopiëren, maar dat is niet genoeg. Je moet ze zelf echt voelen, een doel stellen en tot actie overgaan. En dan verandert je financiële situatie wellicht echt, aldus James.    

Bron(nen):   Psychology Today