Laat Wilders toch binnen

De standpunten van Geert Wilders zijn onaangenaam, maar zijn recht om ze te verkondigen moet worden verdedigd. Dat schrijft The Times in een commentaar naar aanleiding van de weigering van de Britse regering het Nederlandse parlementslid tot Groot-Brittannië toe te laten. Voor een samenleving waarin slechte ideeën worden vervangen door goede, is het van essentieel belang dat mensen het recht hebben een religie te bespotten en zelfs te beledigen. Er is geen recht om te worden beschermd tegen belediging.
Wilders is een weinig geloofwaardig verdediger van de liberale vrijheden. En zijn verzet tegen de islam is een pleidooi voor culturele eenvormingheid, en zeker niet voor secularisme. Maar dat maakt niet uit, meent The Times. Het is betreurenswaardig dat Wilders in Nederland niet alleen te maken heeft met een schervengericht maar nu ook voor de rechter moet verschijnen vanwege zijn opmerkingen over de islam. Laat hem zijn demagogische standpunten maar uitdragen. Als hij zich vrij kan uitspreken, zal hij worden beoordeeld door de beste rechtbank die we kennen, de rechtbank van de publieke opinie.
Op de website van The Telegraph neemt Daniel Hannen een vergelijkbaar standpunt in. In de loop der tijd is Wilders even autoritair geworden als de mensen die hij bekritiseert, zie zijn oproep om de Koran te verbieden. Maar lompheid is volgens Hannen nog iets anders dan opruiing. Maar van de laffe beslissing om Wilders de toegang te ontzeggen, zal niets goeds komen.

Bron(nen):   The Times  The Telegraph