Geef ons een nieuwe Thatcher

Het is nu dertig jaar geleden dat Margaret Thatcher de Britse verkiezingen won en haar land op de schop nam. 
Dankzij halsstarrige vakbonden, verouderde industrieen en een jarenlange Keynesiaanse politiek was Groot Brittannie in de versukkeling geraakt totdat de Conservatieven de macht grepen. En het land onder leiding van Thatcher een tijdperk van ongekende rijkdom tegemoet ging. 
Tom Switzer denkt in The Wall Street Journal met weemoed terug aan deze tijd. Thatcher predikte economische vrijheid en een kleine overheid, en vond in de toenmalige Amerikaanse president (Ronald Reagan) een soul mate
Iets later kwam nog een derde geestverwant ten tonele, John Howard van Australie, en zo waren er drie politici die zich lieten inspireren door de klassieke liberale ideeen van Milton Friedman en Friedrich Hayek. 
Switzer betoogt dat dit beleid van vrije markt economie, privatiseringen, deregulering, belastingverlaging en flexibele arbeid leidde tot een explosieve welvaartsgroei. En hij is er niet gerust op dat de ‘erfgenamen’ Barack Obama en Gordon Brown nu even voortvarend te werk gaan. 
De huidige agenda van enorme overheidsuitgaven en de ‘laat-de-overheid- het-maar-oplossen-aanpak’ duidt op een heuse comeback van de almachtige staat. 
En dat is helaas het omgekeerde van wat Thatcher beoogde.

Bron(nen):   The Wall Street Journal