Moeder, pas op uw dochter

Als een jong meisje ontspoort, wie valt dat dan in de eerste plaats aan te rekenen? Toch zeker de ouders. Hoe haalt moeder Lucie Mosterd het dan in haar hoofd om 74.000 euro smartengeld te eisen van het Thorbecke College in Zwolle, omdat de school niet heeft voorkomen dat haar dochter Maria in de prostitutie belandde?
Beatrijs Ritsema moet duidelijk niets hebben van de golf van sympathie die moeder en dochter Mosterd in Nederland ten deel is gevallen, nadat beide vrouwen een boek over hun ervaringen publiceerden - boeken die bovendien alle twee zijn uitgegroeid tot bestsellers. Dochter Maria heeft haar slachtofferschap volgens Ritsema effectief geëxploiteerd. "De verdiensten die hiermee gepaard gaan stellen de eis van smartengeld in een enigszins schril licht."
Ritsema meent wel dat de school heeft gefaald, maar datzelfde geldt nog veel sterker voor moeder Lucie. Signalen dat het helemaal fout zat met Maria bleven jarenlang onopgemerkt. "Het is heel alarmerend als je dertienjarige dochter slechte schoolresultaten heeft, niet of nauwelijks met vriendinnetjes omgaat, geen animo ergens voor heeft behalve voor haar zogenaamde vriendje, van wie de moeder verder geen achtergrond kent en ook geen moeite doet om die te achterhalen, omdat ze sullig alles gelooft wat haar wordt voorgespiegeld." De dingen zo op hun beloop laten komt neer op 'kinderverwaarlozing'.

Bron(nen):   HP/De Tijd