Kijk uit voor de klimaat-industrie

Vroeger viel de term ‘militair-industrieel complex’ nog wel eens. Men doelde dan op de grote en machtige militaire industrie die zijn invloed aanwendde om overheden de les te lezen en zo lucratieve orders in de wacht te slepen. Vraag aan uw ouders een oud nummer van Vrij Nederland of De Groene Amsterdammer en alles is in een keer duidelijk. 
Bjorn Lomborg, een bekend criticus van de klimaathysterie, waarschuwt nu in The Wall Street Journal voor de ‘the Climate-Industrial Complex.’ Hij doelt op grote ondernemingen die samen met politici hele drastische maatregelen voorstaan om ‘het klimaat te redden.’ 
Het is een oude truc, beweert Lomborg, onder verwijzing naar de aloude wapenindustrie die destijds uiteraard overal de vijand zag loeren en regeringen aanspoorde tot meer bewapening. 
Dit weekend vindt in Kopenhagen een World Business Summit on Climate Change plaats en er wordt alles aan gedaan om politici te bewegen tot radicale stappen om nog verder te gaan dan de eerdere Kyoto-akkoorden. 
In de Verenigde Staten zijn inmiddels een kleine 2.500 lobbyisten werkzaam voor de groene industrie. Volgens Lomborg begint zich langzamerhand een enorm front te vormen dat bestaat uit politici, groene industriëlen en lobbyisten. Met Al Gore als totem. 
Ten tijde van de Koude Oorlog waarschuwde president Eisenhower voor de te grote invloed van het militair-industrieel complex. Hij achtte het een misverstand dat sommige rampen kunnen worden afgewend als er maar ijlings spectaculaire bedragen worden vrijgemaakt.

Bron(nen):   The Wall Street Journal