Wouter Bos neemt het woord

Sinds 4 juni (Europese verkiezingen) wordt de PvdA bijkans verslonden door haar critici (vooral partijgenoten) die geen goed woord over hebben voor Wouter Bos en zijn cercle.
Bos reageerde vervolgens in een Volkskrant-interview op de nederlaag, waarbij helaas alle aandacht uitging naar de unieke manier waarop hij zijn falende Europa-lijsttrekker Thijs Berman schoffeerde.
Nu neemt hij revanche met een opiniestuk in NRC Handelsblad onder de titel 'Het verheffingsideaal is actueler dan ooit.' De partijleider schets de contouren van de nieuwe missie van de PvdA. Bos wil aan volksverheffing gaan doen en zo een poging ondernemen om de onderklasse uit haar belaagde positie te verlossen. Daartoe moet de elite volgens hem het voortouw nemen. 
Dat is geen slecht idee, sterker nog: het was ooit de reden waarom de SDAP is opgericht. 
Het mooie van de verheffing van de onderklasse is dat het al eerder met veel suces is ondernomen en de PvdA kan als het ware te rade gaan bij haar eigen verleden hoe dit in z'n werk zou moeten gaan (jaag mensen de scholen en de bibliotheken in, niet vloeken en niet drinken, je netjes kleden, drugs zijn taboe, hygiëne en sport zijn van het grootste belang, en door allerlei manieren van zelfopoffering en werklust komt de onderklasse heel langzaam omhoog; en niet te vergeten: dit alles zonder subsidies; je moet het helemaal zelf en met elkaar doen).
Helaas geeft het geleerde artikel van Bos niet de indruk dat hij zich bijzonder heeft verdiept in de geschiedenis van zijn eigen beweging. Hij begrijpt goed dat de elite 'voorop zal moeten gaan' - dat is zeker het geval - maar voorop waar naartoe? En wat gaat die elite vervolgens zeggen en wat gaat ze doen? Hoe gaat dit beschavingsoffensief - want dat is het - precies vorm krijgen? Gaat Bos om te beginnen het Kamerlid Hans Spekman fatsoenlijk in de kleren steken?
Het siert de partijleider dat hij het boetekleed aantrekt. Voor de rest is zijn betoog een tikkeltje hol en nietszeggend. 
 

Bron(nen):   NRC Handelsblad