Waarom slachten moslims elkaar af?

Als je kijkt naar wat er nu, op dit moment, gebeurt in Syrië, Irak, Afghanistan, Egypte, Pakistan, Libië en nog wat andere landen kan niet om de vaststelling heen dat er (nog?) weinig vrede heerst in de godsdienst die zich op vrede laat voorstaan. Sommigen van ons zijn bang voor de Islam, maar moslims hebben allereerst alle reden om bang te zijn voor elkaar. Leon de Winter stelde zich op De Dagelijkse Standaard de vraag waarom dat zo is? De Winter: "Laten we niet vergeten dat humaniteit een recente westerse uitvinding is na de rampen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het uitroeien van de vijand is een natuurlijke menselijke neiging die we in het Westen met moeite hebben leren onderdrukken via educatie, wetgeving, opvoeding, religie. Sinds er mensen zijn, hebben we elkaar naar het leven gestaan in het gevecht om het overleven, om drinkwater, voedsel, vrouwen.' De Winter verwacht ook dat een westers ingrijpen in Syrië enkel tot meer bloedvergieten zal leiden eens de vechtende partijen gescheiden zijn: 'In de conflicten die nu in de Arabische wereld woeden, is er geen partij te vinden die de beschermende westerse hand dankbaar zal aanvaarden. Als de westerse partij heeft ingegrepen en de vechters heeft gescheiden, zullen de gescheiden vechters zich tegen de beschermer keren en de hand die hen heeft beschermd, willen afhakken. Zie Irak, zie Afghanistan.' Een van de oorzaken van de spanningen tussen moslims onderling is ongetwijfeld het onderscheid tussen soennieten en sjiïeten. In de meeste gevallen leven soennieten en sjiieten in harmonie met elkaar samen. De toenemende instabiliteit in het Midden-Oosten zet de twee groepen echter steeds vaker tegen elkaar op, waardoor de spanning soms in geweld omslaat. Toch ziet hij nog een andere reden in 'de niet te onderdrukken stammenvijandigheid': 'Waar stammenculturen heersen, zullen de vechters doorgaan tot het bittere einde. Na de ineenstorting van het Ottomaanse kalifaat in 1924 kan de islam als collectiverend waardestelsel de oude stammenvijandigheid niet meer onderdrukken. Alle vechtende partijen beroepen zich op de islam terwijl zij gedreven worden door tribale en/of sektarische haat – iedereen kan de ander een ongelovige noemen en in heilige teksten de rechtvaardiging van geweld vinden. (...) De wereld van de islam moet zichzelf dringend hervormen want het dreigt in armoede, achterlijkheid en geweld ten onder te gaan.' Mooi stuk dat je hier helemaal kunt lezen

37 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. DiscuJohn

  Weinig hoopvol voor de toekomst. Ook die in het westen, aangezien moslims in groten getale onze samenleving zijn ingetrokken. Ik maak me serieus zorgen. En nee, ik ben geen racist.

  • Dead Silence

   Het Westerse en politieke correcte systeem is niet bestand tegen dit geweld en deze cultuur kan dus ook zonder bestrijding doorkankeren.

   (in antwoord op DiscuJohn)
   • Marijn

    Heerlijk he!?, om gelijk een hele cultuur over 1 kam te scheren, Het leven wordt ook wel erg ingewikkeld zonder duidelijk vijandbeeld natuurlijk.

    /cynismeoff

    (in antwoord op Dead Silence)
    • DiscuJohn

     Het heeft niets met cynisme te maken. En al helemaal niet met racisme. Eerder met realiteitszin.

     (in antwoord op Marijn)
     • Marijn

      De cynismeoff was voor mijn eigen post bedoeld.

      Als u zegt dat dit uw realiteitszin is..”deze cultuur kan dus ook zonder bestrijding doorkankeren.” dan ben ik bang dat een discussie geen zin zal hebben.

      Een fijne avond nog!

      (in antwoord op DiscuJohn)
     • DiscuJohn

      Dat waren mijn woorden niet. Ook een fijne avond toegewenst verder.

      (in antwoord op Marijn)
     • Marijn

      Maar u geeft toch aan dat deze woorden in uw ogen realiteitszin zijn?

      (in antwoord op DiscuJohn)
     • DiscuJohn

      Lees de kop van het artikel nog eens. Hier laat ik het maar bij verder….

      (in antwoord op Marijn)
     • Marijn

      Uw en mijn post’s zijn een reactie op die van Dead silence, niet op de titel van het artikel… En ja het is waar dat moslims elkaar voortdurend naar het leven staan. Ik zie ze alleen niet als moslims maar als MENSEN die recht hebben op een internationale gemeenschap die ze beschermt. Religie wordt gebruikt om tribale belangen te behartigen.

      Op humanitaire gronden ingrijpen in Syrie, daar ben ik voor. Jammer alleen dat regeringen niet in het belang van mensen in het algemeen kunnen denken maar krampachtig vasthouden aan hun eigen belangen(China, Rusland).

      (in antwoord op DiscuJohn)
   • Really

    Dus deze oude beschaving die algebra, kalligrafie, muziek etc. heeft voortgebracht wil jij uitroeien net als de Christenen de heidenen en heksen hebben uitgeroeid en de de Nazi’s de joden hebben uitgeroeid?

    Is er een moslim bij jou in de buurt die met een zwaard jou staat op te wachten om jouw te vermoorden?

    Of is hij bezig met inkomen, gezin en opleiding?

    Slachtten moslims elkaar af? of zijn het hele politieke systemen die elkaar afslachten over de hele wereld sinds het ontstaan van landen en grenzen( WO 1 en 2 , spaanse inquisitie en Kruistochten, Hutu’s Tutiis etc?)

    Of wil jij diezelfde moslims afslachten wie jij beschuldigt van afslachten?

    Denk na voordat je weer gehersenspoeld wordt door de media.

    (in antwoord op Dead Silence)
  • Really

   Deze mensen die in grote getale in de samenleving zijn ingetrokken waren een grote kans en zouden juist een tweede fundament kunnen zijn voor Nederland met hun eigen sterke kwaliteiten zoals het oplossen van het vergrijzingsprobleem(arbeidskrachten), meer handen in de zorg(naastenliefde) waardoor Nederland sterker uit zou komen maar in de plaats daarvan worden ze in een hoek gedrukt en als zwarte schaap gezien.

   (in antwoord op DiscuJohn)
 2. Karel Kritisch

  Laten we humaniteit en modern humanisme niet met elkaar verwarren. Humaniteit is echt geen uitvinding van de 20ste eeuw. Denk maar eens aan het Bijbelverhaal van de ‘Barmhartige Samaritaan’ daarin wordt bijvoorbeeld humaniteit gepredikt door Jezus.

  Deze conflicten draaien om macht, om groepen die elkaar willen controleren of onafhankelijk willen zijn. Religie kenmerkt de identiteit van deze groepen maar ik denk niet dat het zozeer perse een inhoudelijk religieus conflict is.

  • Really

   Helemaal mee eens. Humanisme is geen uitvinding van de 21e Westen, maar gaat als naar het begin van de mensheid terug. En is te vinden in alle religies. Daar is humanisme en menselijkheid te vinden.

   (in antwoord op Karel Kritisch)
 3. Really

  Lees: beschermende Westerse hand= Parasiet die de olie leegzuigt en andere landen koloniseert.

 4. langedweil

  voor een beetje meer nuance: http://www.nrc.nl/heijne/2013/09/01/goede-mensen/

  Het lijkt me niet echt logisch om de ene gelovige over een andere groep gelovigen te laten oordelen. Dat is verspilling van energie en woorden verknoeien.

  Het gaat hier macht, niet om een clash tussen godsdiensten. En inderdaad, tribalisme zal best een belangrijke rol spelen.

  Maar om het gristendom (indirekt) als het goede voorbeeld te nemen : daar haak ik direkt af.

  zie: “Op elk continent hebben stammen elkaar bestreden tot de dood erop volgde. Pas sinds het ontstaan van de grote religies werden daaraan begrenzingen gesteld – in het Oude en Nieuwe Testament werden regels geformuleerd over hoe de vreemdeling moest worden benaderd.”
  Vergeet niet: Amerika en Rusland leveren beide wapens aan diverse landen. Aan welk land hangt af van de waan van de dag.

 5. allareone

  http://www.youtube.com/watch?v=gNDw4rDG5vg

 6. Peter Rokers

  Het gaat alleen om Amerika. Wat als Amerika valt ? Heeft iemand daar wel eens over nagedacht ? Machtig zijn ze.
  Maar hebben die niet alles verziekt ?
  Ook die bevolking heeft niks meer te zeggen.

  Als Amerika valt dan valt Europa ook. We hebben geen olie. Wij hebben geen macht.
  Wapens hebben hier alleen een macht.
  Voor de rest hebben we niks.

  Het is ook geen oorlog tegen de moslims.
  Amerika steunt altijd de rebellen.
  Overal waar de Amerikanen zijn geweest hebben ze armoede achter gelaten.
  We moeten blij dat de dag komt dat Amerika valt.
  We hadden allang zonder olie gekund.
  Amerika heeft ook geen olie meer.
  Vandaar schaliegas. Waarom het schalie heet is mij een raadsel.
  Schaalgas ofzo. Schadelijk gas.

 7. LikoedNederland

  Je moet toch wel heel blind zijn als je nu nog niet inziet dat de Arabische wereld beheerst wordt door zeer bloedige stammen en religie conflicten. Het staat bol van haat en geweld tegen soennieten, tegen sjiieten, tegen christenen, tegen joden, tegen Koerden enz. enz.

  • Karel Kritisch

   Het is het kruitvat van de wereld inderdaad. Er is een oorlog gaande tussen soennieten en sjiieten. Het lijkt erop dat de sjiieten uiteindelijk het onderspit gaan delven. De wereld is op soennitische hand vanwege de economische belangen. Spanningen in Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrië, Bahrein en Libanon. Dan nog de strijd tussen de seculieren/bevolking/staat en extremisten in Egypte, Mali, Somalië, Nigeria en Libië erbij. Het is nog lang niet afgelopen.

   (in antwoord op LikoedNederland)
 8. Ikke

  Volgens mij klop het zn beetje wel wat hier gezegd wordt, maar ik zie ook dat er haat tegen de Islaam gezaaid wordt. Islaam is een religie die machtig is en het onrecht teniet doet en de onrechtvaardige vijand bang maakt, maar is zelf niet onrechtvaardig (als zijn de moslims op dit moment erg zwak). En vergis je niet: Amerika en het westen zijn niet onschuldig.

  • Karel Kritisch

   Klinkt als een hersenspoeling. Een religie zou niet uit moeten zijn op macht. En je waarde oordeel slaat nergens op. Rechtvaardigheid is een subjectief begrip. Wat de ene moslim rechtvaardig vindt, vindt de andere weer onrechtvaardig. Sommigen zijn vijanden van elkaar op het ogenblik. Er worden nare dingen gezegd over de islam inderdaad. Soms terrecht soms onterrecht naar mijn oordeel. Moslims zouden eens naar zichzelf en hun gemeenschap kunnen kijken in plaats van naar een ander te wijzen. Er is nogal wat aan de hand en dat ligt echt niet alleen maar aan de ander. Op het moment wordt deze religie misbruikt voor allerlei machtspelletjes en onderdrukking van moslims onderling. Denk daar maar eens over na, hoe je die onrechtvaardigheid kan aanpakken.

   (in antwoord op Ikke)
   • Ikke

    Een leider moet juist wel machtig zijn. En de Islaam leidt de mensen, dus moet het ook machtig zijn. In de islaam bestaat er niet iets van: ik vind dit of dat rechtvaardig, maar zijn er goddelijke bronnen die dat bepalen, want de waarheid is 1. En ja inderdaad, de moslims dienen eerst zichzelf te verbeteren.

    (in antwoord op Karel Kritisch)
    • Karel Kritisch

     Die zogenaamde goddelijke bronnen zijn multi-interpretabel aangezien het woorden betreft. En hierdoor zijn er binnen de religies talloos verschillende stromingen. Dit is nu net het verschil tussen het christendom en de islam. De bijbel is niet uit de hemel komen vallen, het is mensenwerk. Men gelooft dat het geïnspireerd is door de Heilige Geest. Natuurlijk zijn er wat christenen die de bijbel ‘kaft tot kaft’ als letterlijke waarheid bestempelen maar die missen nogal wat van de symboliek en de essentie van deze boeken.

     Het probleem met de Koran is dat het door moslims als onfeilbaar wordt gezien. Het letterlijke woord van God dat uit de hemel is gevallen. De enige waarheid zegt men. Maar moslims zullen moeten inzien dat de mens feilbaar is en fouten maakt. Dat elke interpretatie van de Koran een menselijke is en dat dit boek het letterlijke woord van God bevat natuurlijk niet waar is. We weten dat kalief Oethman ibn Affan de teksten heeft samengesteld. Daarnaast wijken oude Korans weleens van elkaar af en staan er tegenstrijdigheden in.

     Je hebt het over een sterke leider met macht. Ik vind dit zeer gevaarlijk. Leiders die denken vertegenwoordiger voor God te kunnen zijn zitten er altijd naast. In de koran staat dat in religie geen dwang mag staan maar vervolgens staat het boek vol met vermaningen tegen afvalligen en ongelovigen. Een mens moet vrij zijn van geweten en mogen geloven of niet geloven wat hij wil. Daarom moet de wereldlijke macht van de islam gebroken worden omdat deze mensen wil onderwerpen. Religie moet weer een persoonlijke bron van waarden worden die je een ander niet zomaar mag opleggen.

     (in antwoord op Ikke)
     • Ikke

      Hier moet ik echt even op reageren. Onder het islamitisch geloof valt ook: het geloven dat de Bijbel het woord van god is. Alleen is de bijbel met de komst van Mohammed vervangen door de Koran, en ook is de Bijbel door mensenhanden veranderd. Wat de koran betreft is deze niet veranderd maar overgedragen van god naar engel naar de profeet die het de mensen leerde. Er waren met het overlijden van de profeet 4 die de hele koran letterlijk kenden. En daarna duizenden en miljoenen. En het was de khalief Aboebakr die de teksten tot een geheel verzamelde, deze teksten waren al geschreven toen de profeet nog in leven was. De khalief Oetman stelde de teksten helenaal niet samen zoals je zegt, maar vernietigde alleen de schriften die niet overeen kwamen. Dus ook zeker geen tegenstrijdigheden in de koran.
      In de islam ben je vrij om te geloven in je eigen geloof, maar als je de islaam binnen treedt is het ook vanaf het begin duidelijk: je kent de waarheid dus geen weg terug. Dat wordt toegepast als de islam de macht terug krijgt, niet nu. En macht, dat heeft het westen nu in handen, en het zijn dus niet vertegenwoordigers van god, maar vertegenwoordigers van zichzelf. Ze doen waar ze lekker zelf beter van worden en de rest is niet belangrijk. Of ze laten zich natuurlijk beinvloeden door andere geloven

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Het is aantoonbaar onwaar. Als je de ontstaansgeschiedenis van de bijbel kent dan weet je dat hij niet veranderd is door mensen handen maar gemaakt door mensenhanden. Net zoals de koran overigens, maar ja dat wil een niet geloven en dat is hun goed recht hoor. De waarheid is subjectief en geloof en godsbeeld altijd een geestelijke werkelijkheid. Een mens heeft recht om in de islam te geloven maar ook er niet meer in te geloven.

      “In de islam ben je vrij om te geloven in je eigen geloof, maar als je de
      islaam binnen treedt is het ook vanaf het begin duidelijk: je kent de
      waarheid dus geen weg terug.”

      Een enge en verstikkend dogma. Een onhoudbare stelling en onderdrukkend als een inquisitie. Dit is geen vrijheid, dit is een arrogant en achterlijk dogma. Hoogmoed ten voeten uit. Zogenaamd de absolute waarheid in pacht hebben.

      “Dat wordt toegepast als de islam de macht terug krijgt, niet nu.”

      De politieke islam is niet wenselijk. Sterker nog, voorbeelden te over. Moge God het verhoedden!

      “En macht, dat heeft het westen nu in handen, en het zijn dus niet
      vertegenwoordigers van god, maar vertegenwoordigers van zichzelf. Ze
      doen waar ze lekker zelf beter van worden of zin in hebben en de rest is
      niet belangrijk. Of ze laten zich natuurlijk beinvloeden door andere
      geloven.”

      Het is een totale misvatting. Het is een misvatting dat moslims vertegenwoordigers van God zouden zijn. Islamitische samenlevingen lopen vaak op ethisch vlak zelf achter. De humaniteit laat te wensen over. Het is achteruitgang.

      Ik zeg niet dat de westelijke samenleving perfect is maar de rechten van mensen zijn daar wel veel beter gewaarborgd. Iedereen is bij wet gelijkwaardig. En niet 1/3 of zelfs 1/15 van een moslimleven.

      (in antwoord op Ikke)
     • Ikke

      Ik weet niet of je het wel goed begrepen hebt. De bijbel en ook de koran zijn allebei door mensen opgeschreven, maar tekst van de bijbel is door mensenhanden gewist en toegevoegd. De koran daarentegen is overgeleverd van profeet tot mens tot aan onze tijd toe. De namen van deze mensen staan ook geregistreerd en dat kun je van de bijbel of torah niet zeggen.
      En de humaniteit in de islaam laat helemaal geen wensen over. Lees de geschiedenis dan zul je het zien. De moslims hebben zich in het verleden heel toegeeflijk tegenover niet-moslims gedragen. Veel meer dan de cristenen of de mongolen. Ook De Winter uit dit artikel spreekt van onzin en leugens.
      En hou de rest van je beledigingen maar bij je, want het is de absolute waarheid ja.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Het is een beetje een wij-zij verhaal. We zijn allemaal gelijk in waarde. Binnen de Islam hadden dhimmi’s vaak niet dezelfde rechten als moslims. Naar huidige maatstaven is dit fout en slecht en gelijk aan apartheid. Het christendom heeft overigens dezelfde zonde begaan.

      “De bijbel en ook de koran zijn allebei door mensen opgeschreven, maar tekst van de bijbel is in de loop der jaren door mensenhanden gewist en toegevoegd.”

      “En het was de khalief Aboebakr die de teksten tot een geheel verzamelde, deze teksten waren al geschreven toen de profeet nog in leven was. De khalief Oetman stelde de teksten helenaal niet samen zoals je zegt, maar vernietigde alleen de schriften die niet overeen kwamen.”
      Ik kan hier niets anders van maken dan dat je zegt ook bij de koran gebeurd is.
      De bijbel gaat niet over absolute waarheid maar over inspiratie, waarden en zingeving. Wie de bijbel letterlijk leest mist heel veel van de essentie.
      De absolute waarheid bestaat niet. De waarheid is altijd subjectief. Jouw godsbeeld en levenbeschouwing is hoe jij dat vormt in je hoofd. Waar je geboren bent en uit wie bepaalt vaak je religie.

      (in antwoord op Ikke)
 9. Rama

  mensen of jullie willen geloven of niet het is karma, is gaan de slechten mensen eraan dat is gewoon straf van God. Jammer dat ook goeie mensen slacht offer ervan worden. het de laatste fase van het leven en het is de vierde fase wij hadden eerst gouden tijdperk zilver, brons en dit is lood jammer dat de laatste nog ongeveer 47000 jaar gaat duren en dan wordt het weer goed.

 10. Maxo- Max-13

  Maar,de islam kan niet hervormen…

Reacties niet toegestaan