Reductie van CO2 is dure manier om weinig goeds te verrichten

Voor de tweede keer in korte tijd geeft NRC Handelsblad ruim baan aan de Deense milieucriticus Bjørn Lomborg. Waarom kiezen we geen oplossing voor de aardopwarming die echt gaat werken, vraagt deze zich af. Zoals een vermindering van de CO2-uitstoot in de toekomst in plaats van nu.
Het zijn altijd interessante stukken die Lomborg schrijft en zijn aanzien onder deskundigen stijgt. Opmerkelijk is dat hij dat aanzien kennelijk ook bij de NRC heeft, die hem nu voor de twee keer zo ongeveer hetzelfde stuk laten schrijven. Lomborg: "De discussie over de klimaatverandering draait in wezen om één twistpunt: met hoeveel moet de CO2-uitstoot worden verminderd?
Door deze blikvernauwing wordt de discussie er niet constructiever op. Iedereen wil een opwarming van de aarde voorkomen en de vraag is: hoe kunnen we dat het beste doen?
We moeten openstaan voor andere wegen om de opwarming te stuiten – zoals een vermindering van de CO2-uitstoot in de toekomst in plaats van nu, of een gerichte terugdringing van de uitstoot van andere broeikasgassen. De opwarming van de aarde zal tot grote problemen leiden, dus biedt een CO2-reductie aanzienlijke voordelen. Maar een vermindering van de CO2-uitstoot vergt ook een daling van de basisbehoefte aan energiegebruik waarop de hedendaagse samenleving steunt en brengt dus ook aanzienlijke kosten met zich mee.
(....) Kosten en baten zijn van belang. De beste oplossing voor de klimaatverandering levert het meeste goeds op tegen de laagste kosten. Met dit als uitgangspunt is het duidelijk dat er gebreken kleven aan een eenzijdige aandacht voor de CO2-uitstoot op de korte termijn.'"

Bron(nen):   NRC Handelslblad