Groot migratie-debat bij The Economist

Het debat in Nederland over de voor- en nadelen van immigratie is allang verzand in een loopgravenoorlog, getuige ook de recente weigering van minister Eberhard van der Laan om op verzoek van de PVV uit te rekenen wat de kosten zijn van de immigratie voor Nederland.
Wellicht wordt het debat met meer rust gevoerd in het buitenland. Dat zal deze week wel blijken op de site van The Economist, dat begonnen is met een debat over internationale migratie. De stelling waarover wordt gediscussieerd is helder: Er is te veel internationale migratie. Daarover kan worden gestemd, en met de tussenstand doet het liberale weekblad zijn naam eer aan. Van de stemmers vindt 63 procent niet dat er teveel migratie is. Het kapitalisme is immers gebaat bij het vrije verkeer van kapitaal, goederen en arbeid.
In zijn voorbeschouwing neemt moderator Adam Roberts niet erg duidelijk stelling, zoals het hoort, maar hij schrijft wel: "Koude berekeningen over wat de stroom aan arbeiders allemaal oplevert voor de wereldeconomie, houden vaak geen rekening met de persoonlijke, culturele, religieuze, politiek en sociale identiteit van migranten. Integratie van die mensen kan kostbaar en moeilijk zijn. Zouden we niet bereid moeten zijn om toe te geven dat het verschil maakt waar migranten vandaan komen?"

Bron(nen):   The Economist