De elektrische auto stoot net zoveel CO2 uit

De elektrische auto is in de mode. Sommige gemeenten willen vast beginnen met de aanleg van oplaadpunten: op naar ‘zero emission’, de CO2-vrije auto, schrijft  natuurkundige en octrooipecialist drs. Guus Kroes in NRC Handelsblad. "Pijnlijk ontbreekt hierbij de kritische kanttekening dat in de huidige situatie de elektrische auto helemaal geen oplossing biedt voor het klimaatprobleem: de elektrische auto stoot net zoveel CO2 uit als een gewone auto. En bij grootschalige invoering brengt hij de elektriciteitsproductie in grote problemen."
De elektriciteit die nodig is om elektrische auto’s voort te bewegen, moet eerst worden opgewekt, schrijft Kroes. "Duurzame opwekking van elektriciteit  zal daaraan voorlopig nog geen substantiële bijdrage kunnen leveren. Afgelopen jaar was het aandeel duurzaam geproduceerde elektriciteit in Nederland 7,5 procent, waarvan de helft wind, 4 procent is kernenergie. Maar het merendeel van de opgewekte elektriciteit komt van fossiele brandstof, voornamelijk aardgas.
Wie in Nederland elektrisch rijdt, rijdt dus voor het grootste deel op fossiele brandstoffen, net als een gewone auto."
Bij Nissan breekt men zich overigens het hoofd hoe een elektrische auto moet klinken. Uit zichzelf maakt zo'n ding amper geluid. Dat is gevaarlijk en dat vinden bestuurders ook raar. Dus wordt gestudeerd op het toevoegen van geluid. (zie link 1)
Eerder deze week publiceerde ook de Volkskrant een kritisch opiniestuk over de elektrische auto, waaraan Welingelichte Kringen aandacht besteedde. (zie link 2)

Bron: NRC Hadelsblad (nog niet online)

Bron(nen):   The Washington Post  Welingelichte Kringen