De nieuwe heersers over de wereld

Luister wat Janet Daley vandaag te vertellen heeft in The Daily Telegraph
Dit is – zo zegt ze – de tijd van het jaar dat we zeggen wie de invloedrijkste persoon was van 2009. En welke gebeurtenis de meeste indruk heeft gemaakt. Alles goed en wel, maar Daley wil ook weleens weten wat het belangrijkste woord van 2009 is en ze stuit op het adjectief ‘global.’ Je had dit jaar ‘global crises’, ‘global challenges’, ‘global solutions’ en ‘global agreements’. 
Als een premier het heeft over de ‘global crisis’ zegt hij eigenlijk: het is niet mijn schuld, want het gaat om een kwestie die de landsgrenzen overtreft. En omdat er dan ook een ‘global solution’ moet komen, geeft hij tegelijk aan dat hij natuurlijk niet de eerste de beste is, die meewerkt aan deze belangrijke oplossing.
Daley noteert dat politici zich hiermee lijken te onttrekken aan een gangbaar oordeel. Want de basisgedachte van democratie is, dat nationale regeringen gekozen worden en verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen de landsgrenzen. En worden herkozen door hun eigen onderdanen of niet. Maar als steeds meer kwesties om een ‘global’ afhandeling vragen, vervaagt dit oude en heldere beginsel.
Waar steeds meer globale problemen zijn, komt vroeg of laat ook een globale wereldregering om ze op te lossen en daar moet Daley niets van hebben. Iets als het ‘democratisch tekort’ dat nu aan de EU kleeft, zou dan nog grootsere (bureaucratische) vormen kunnen aannemen. Nee bedankt, zegt ze.
De bankencrisis is in sommige landen redelijk opgelost (denk aan Australie), dus een internationale crisis hoeft heus niet altijd met internationale middelen te lijf worden gegaan.
Aan die ‘globale’ oplossingen kleeft zelfs iets totalitairs en misschien is globalisme weinig anders dan internationalisme, een oude term uit het linkse woordenboek, waarmee heel de wereld ooit moest worden gemobiliseerd. 
Laten we daarom kijken hoe de natiestaat weer nieuw leven kan worden ingeblazen – dat lijkt Daley voor 2010 een hele mooie ‘globale uitdaging.’

Bron(nen):   The Daily Telegraph