Economist: Regime Iran raakt wanhopig

"Wat kan het meedogenloze Iraanse regime nog meer doen om zijn tegenstanders te verpletteren," vraagt The Economist zich af. In een mooie, bondige analyse over de hernieuwde protesten geeft het weekblad zelf het antwoord: niet veel.
Het bewind van president Ahmadinejad wordt langzamerhand wanhopig. Het regime zoekt nu al zijn toevlucht tot ongekend geweld - waarvan zelfs vooraanstaande islamitische geestelijken het slachtoffer zijn - waaraan de bevolking zich steeds minder gelegen laat. Demonstranten vielen afgelopen weekeinde de politie aan en namen vaak niet eens meer de moeite hun gezichten te verbergen. Er zijn niet veel mogelijkheden meer om de repressie nog verder op te voeren.
Net als in het verleden geven de autoriteiten buitenlandse mogendheden de schuld van de onlusten. Maar nu Iran internationaal steeds geïsoleerder staat, verliest deze verklaring ook voor de bevolking iedere geloofwaardigheid.
De signalen voor afnemende legitimiteit zijn volgens The Economist talrijk. Zo heeft de centrale bank aangekondigd dat alle bankbiljetten waarop is geschreven vanaf 8 januari ongeldig zullen zijn, maar in de praktijk lijkt dit dreigement onuitvoerbaar, omdat miljoenen bankbiljetten zijn voorzien van opschriften tegen de regering-Ahmadinejad.
Bijgaande foto komt van een YouTube-filmpje waarop te zien is hoe een groep veiligheidsagenten is omsingeld door demonstranten, die hen beschimpen (zie  voor het hele filmpje de tweede link).

Bron(nen):   The Economist  Welingelichte Kringen