EU maakt eigen auto-industrie kapot

De strenge Europese regels voor vieze auto's hadden misschien zin in de tijd dat mensen meenden dat CO2-uitstoot de planeet vernietigde. Maar inmiddels zijn er wel erg veel vragen gerezen bij tot voor kort aangehangen wetenschappelijke inzichten omtrent de ondergang van de aarde door menselijk handelen, dus je zou verwachten dat de auto-industrie van zich laat horen. 
Nou, dat is niet het geval en politici gaan onverstoorbaar door, op zoek naar nog strengere regels alsof Climategate domweg niet bestaat.
En terwijl in Duitsland, de grootste Europese markt, de verkopen in 2010 naar verwachting met een derde deel zullen teruglopen, nemen de eisen aan nog schonere auto's alleen maar toe. Motoren moeten zuiniger worden en om dat allemaal te bedenken en uit te voeren, kost alleen al zo'n 500 tot 1.000 euro per nieuwe auto.
Goed, als de wereld daar een stuk schoner van wordt, kan zelfs The Wall Street Journal hier wel mee leven. Maar inmiddels is dat allemaal niet zo zeker en daarom is het een gotspe hoe de Europese politiek de auto-industrie steeds meer in de problemen brengt. Om redenen die zeer aanvechtbaar zijn.

Bron(nen):   The Wall Street Journal