Verlos Amsterdam van PvdA-burgemeester

Amsterdam is van de PvdA, dat is gevoeglijk bekend. 
Tot de laatste verkiezingen was de partij oppermachtig in de centrale stadsregering en in alle deelraden; dat is met het - landelijk gezien -reusachtige verlies van de PvdA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen iets anders geworden. Van heel sterk en oppermachtig is de PvdA in Amsterdam nu gewoon sterk en machtig. 
Die positie bekleden de socialisten al sinds de invoering van het algemeen kiesrecht, ruim 90 jaar geleden. Slechts in 1946 gebeurde er iets opzienbarends, toen kwam de CPN als even groot uit de bus. Daarna werd alles weer normaal. 
Het is een machtspositie waar ze tot in het Kremlin jaloers op moeten zijn. Wat de bosjewieken niet is gelukt - en die konden veel - lukt de hoofdstedelijke socialisten wel.
Behalve socialistische wethouders, socialistische deelraadvoorzitters, socialistische deelraadwethouders en veel, heel veel socialistische ambtenaren kent de stad vanouds ook een socialistische burgemeester. Van Hall, Samkalden, Polak, Van Thijn, Patijn, Cohen. En de huidige waarnemend burgemeester Asscher niet te vergeten.
Dat deze eervolle positie nagenoeg als een partijgoed wordt gezien, valt goed te illustreren met de openbare kandidatuur van Eberhard van der Laan. Tot voor kort minister van Wonen, Wijken en Integratie, binnenkort burgemeester van de hoofdstad als het aan hem ligt. Tenzij zich op de valreep nog een andere PvdA'er kandideert... 
Een ander zou zoiets wellicht een beetje stiekem doen, maar Van der Laan pakt het heel anders aan; als je denkt dat iets van jou is, draai je daar niet omheen - dat spreekt.
Maar waarom zou zo'n typische Amsterdamse PvdA-spin-in-het-web burgemeester in de PvdA-eenpartijstad Amsterdam moeten worden, vraagt Syp Wynia zich in Elsevier af?
Natuurlijk, in zekere zin is het handig en praktisch, hij kan dan van de voorkamer (het gemeentehuis) zo de achterkamer in (het gemeentehuis) waar zijn vele partijgenoten als ambtenaar de laatste consignes in ontvangst kunnen nemen. 
Maar wellicht valt er om redenen van hygiëne ook iets te zeggen voor een burgemeester van een andere politieke kleur.

Bron(nen):   Elsevier