Heel oud en heel ziek? Betaal het zelf maar

Het debat over de zorg kan nog vele kanten op gaan. En het leuke van draconische bezuinigingen is: zo komen nog eens zaken ter sprake die doorgaans onbesproken blijven. 
Laten we even naar Frankrijk gaan om een en ander te illustreren. Daar heb je Alain Minc, een zeer ijdele econoom die graag op de tv is, verder geregeld een boek schrijft en ook de naam heeft dat hij zeer 'gehoord' wordt door de mensen die er toe doen.
Minc heeft een oplossing voor het grote 'gat' in de gezondheidszorg en dat komt hierop neer: voor heel oude mensen gaan we als ze ziek zijn geen geld meer uitgeven, we laten ze zelf voor de kosten opdraaien door aanspraak te doen op hun vermogen of dat van hun familie.
Neem nou zijn eigen geval, laatst werd zijn vader (102) in het ziekenhuis opgenomen gedurende 2 weken. Dat kostte een vermogen en waarvoor? Om nog langer te leven en zoiets beschouwt Minc blijkbaar niet als een basisrecht; hij noemt het een ongekende luxe, waar wat hem betreft een einde aan mag komen. 
Minc acht een verandering in deze richting zeer progressief en het lijkt hem daarom speciaal iets voor de Franse socialisten om dit idee in een wet om te zetten. 
In de eerste reacties is sprake van verbijstering -  blijkbaar is hier een open zenuw geraakt.

Bron(nen):   Libération