Kijk uit voor onze Turkse vrienden

Lange tijd hebben Amerikanen hoge verwachtingen gehad van Turkije als verzoener tussen Oost en West. Terwijl in dit deel van de wereld met angst en beven werd gekeken naar mogelijke toetreding van Turkije tot de EU, waren Amerikaanse intellectuelen vaak pragmatischer. Turkije diende beschouwd te worden als een brug naar de islamitische wereld en was in die zin een waardevolle bondgenoot.
Als Welingelichte Kringen zich niet vergist, zijn die tijden wat veranderd... Lees vandaag bijvoorbeeld The Wall Street Journal en zie wat Robert L. Pollock hier te berde brengt.
Volgens hem kon je de afgelopen jaren zien hoe dat hele Turkije gek was geworden. Het leek wel of 80 miljoen mensen het spoor zo langzamerhand bijster zijn. 
Pollock komt met enkele verschikkelijke voorbeelden van verhalen in de serieuze Turkse media die gerust opzienbarend mogen heten. Het gaat om stukken die van Israeli's en Amerikanen monsters maken en beide volkeren afschilderen als de meest weerzinwekkende lieden op aarde. Over het effect hiervan mogen we ons volgens hem best zorgen maken, want slechts een fractie van de Turken kent andere dan binnenlandse nieuwbronnen.
Ook daarom zag de Amerikaanse ambassadeur in Ankara zich genoodzaakt een persconferentie te organiseren waarbij hij weersprak dat de Tsunami in de Indische Oceaan in 2004 een gevolg was van Amerikaanse kernproeven...
Volgens Pollock zijn deze terugkerende antisemitsche uitwassen ongekend en werden dergelijke geluiden sinds het einde van het Derde Rijk niet meer in Europa vernomen. Premier Erdogan doet volgens hem geen enkele moeite zijn volk op andere gedachten te brengen en beschikt over een minister van Buitenlandse zaken die er alles aan doet de Turkse banden met het Westen los te laten en intussen vriendschappelijke verdragen met Iran aan te gaan.
Serieuze (seculiere) oppositie is in Turkije nauwelijks te bekennen en eigenlijk zegt Pollock over een heel volk wat Geert Wilders slechts voor 1 persoon (minister Vogelaar) reserveerde: knettergek.

Bron(nen):   The Wall Street Journal