Stel, Bill Gates is de baas van de wereld

Een vrolijke beschouwing in The Atlantic, een onverslaanbaar sterk blad als het gaat om nieuwe inzichten en indeeën.
Op een groot ideeën-festival in Aspen, Colorado, houdt Bill Gates een lezing. Gates besteedt alsmaar minder tijd aan Microsoft en ontpopt zich meer en meer als een geëngageerd wereldburger; met zijn geld en zijn denkkracht probeert hij oplossingen te vinden voor grote problemen waar menigeen voor terugdeinst.
In Aspen valt op dat - waarover Gates ook het woord voert - hij steeds komt met een stortvloed aan data. Onderwijs, gezondheidszorg, economie; hij etaleert zijn extreem heldere opvattingen zonder dat je het idee hebt dat deze of gene partij moet worden bediend. Onwillekeurig, zo schrijft The Atlantic, ga je fantaseren dat Gates de baas is van de hele wereld en dat zoiets echt een hele vooruitgang zou betekenen.  
In zekere zin is Gates natuurlijk een nerd, en dankzij zijn programmeerbezigheden denkt hij langs bijzonder heldere lijnen. Je zou dit de renaissance van de technologie kunnen noemen. In de politiek zijn mensen die het voor het zeggen hebben veel te vaak afkomstig van andere domeinen en we weten nu wel dat dit lang niet altijd tot fantastische resultaten leidt.
Bovendien is het goed om te beseffen wie de leiders zijn van het uitermate succesvolle China: bijna allemaal technici.

Bron(nen):   The Atlantic