Het wereldcomplot van NAVO en CIA

Voor een spits commentaar of een onverwacht inzicht heeft de Pravda ons nog nimmer teleurgesteld, daarom gaan we een enkele keer naar de site van de Russische partijkrant om te zien hoe de wereld er nu weer voor staat. 
Wel moeten we ons altijd goed concentreren, want op de Pravda-site staan ook allerlei Natacha's die graag met Welingelichte Kringen in contact komen en desnoods naar het Westen zouden willen verhuizen. Het feit dat ze er ook nog een foto van zichzelf bij doen, doet het concentratieproces nog moeizamer verlopen.
De krant moet een beetje lachen om alle drukte over de vraag of Iran nu wel of geen atoombom heeft. Want het echte Weapon of Mass Destruction is natuurlijk de heroine die enkele moslimlanden naar het Westen verschepen en hier met veel succes van de hand doen.

En heel toevallig zitten de Verenigde Saten hierachter. Eerder zagen de VS erop toe dat het oude Joegoslavie uiteen viel en dat op de Balkan nieuwe roofstaten als Kosovo en Albanie tot bloei kwamen - goed voor de doorvoer van drugs van oost naar west. En goed voor het mega-project dat Afghansitan heet.
Het project-Afghanistan loopt werkelijk voortreffelijk. Niet de vrijheid neemt er toe, niet de levensstandaard wordt er hoger, het wordt er heus niet veiliger en evenmin krijgt het onderwijs er een aanvaardbaar niveau - nee, alles in Afghanistan wordt slechter sinds het land door het westen is belegerd, maar de productie van opium nam met 650 procent toe en het land neemt inmiddels 93 procent van de wereldproductie voor zijn rekening.
Wie goed oplet, kan zo zien hoe de NAVO en de CIA bezig zijn de rest van de wereld in het verderf te storten - om er zelf rijk van te worden en door andere volkeren hiervoor te laten boeten.

Bron(nen):   Pravda