Hou op Turkije weg te pesten

Voor 'een ander Turks geluid' is het soms goed de Angelsaksische pers op te slaan, zeker The Daily Telegraph. Daarin wordt instemming betoond met premier Cameron die meent dat Turkije door de EU wordt gemaltraiteerd.
Een aantal Europese naties zien Turkije als een land dat ze het liefst zouden oppakken en als een stuk handbagage verslepen om het heel veel verder weg neer te leggen - op veilige afstand. 
David Cameron ziet het Europees lidmaatschap van Turkije als iets dat van strategisch belang is. Turkije is een democratie met een grote moslimpopulatie en een dergelijk land aan de rand van Europa dient te worden gekoesterd. Bovendien is zo'n EU-lid zowat de beste garantie dat het euro-federalisme niet zo'n vaart loopt, want niemand wil natuurlijk 1 worden met een dergelijk (afwijkend) land. Turkije is dus een geweldig medicijn tegen teveel eurocratie - en dat is nou net wat Groot-Brittannie nastreeft.
Maar nog afgezien van dit laatste argument is er misschien iets voor te zeggen dat Europa ophoudt valse beloften richting Turkije te maken. Met bondgenoten kun je beter netjes omgaan en de huidige, bruuskerende gang van zaken kan later ooit nog eens te boek worden gesteld als een grote vergissing.

Bron(nen):   The Daily Telegraph