‘Amerika verkeert in duisternis’

Het is beklemmend hoe somberheid over de toekomst van de Verenigde Staten de boventoon voert. Enkele dagen geleden verwezen we (2de link) wat dit aangaat naar Peggy Noonan, een doorgewinterde commentator van The Wall Street Journal, vandaag is het de nauwelijks minder bekende Paul Krugman, econoom en Nobelprijswinnaar, die zijn zwargallige boodschap brengt.
'The lights are going out all over America,' aldus de openingszin van zijn stuk in The New York Times. In heel het land worden voorzieningen geschrapt waarover Welingelichte Kringen vandaag al eerder berichtte (3de link). Straatlantaarns gaan uit en verharde wegen worden aan hun lot overgelaten, net zo lang tot het vanzelf weer onverharde wegen zijn.
Krugman vindt veel het gevolg van verkeerde politieke keuzes en noemt 2 accenten die wat hem betreft niet te negeren zijn: wie economisce groei wil, moet zorgen dat de bevolking goed geschoold is en dat er een hooggekwalificerde infrastructuur bestaat. Scholen, wegen en havens moeten in uitstekende staat verkeren - dat is het begin.
Krugman meent dat de anti-overheidsbewegingen in de VS hun afbrekende werkzaamheden met succes hebben verricht. De staat is kapot en 'America is now on the unlit, unpaved road to nowhere.'

Bron(nen):   The New York Times  Welingelichte Kringen  Welingelichte Kringen