Moeten arme mensen altijd arm blijven?

Ai, dat is toch wel een pittig stuk dat we op de vroege zondagochtend in The Sunday Telegraph aantroffen van de hand van Janet Daley. Sorry, maar u moet het gewoon zelf even lezen - hier volgt slechts een enkele handreiking.
Daley begint met de opmerking dat als over 1 onderwerp toch wel consensus zal bestaan, dan is het over de vraag of iedereen vindt dat het streven in een samenleving moet zijn dat er minder arme mensen zijn. 
Ze gaat er voetstoots vanuit dat iedereen dit vindt.
Maar hoe kan het dan dat zoveel politici, lobby- en belangengroepen er werkelijk alles aan doen om mensen arm te houden - nota bene onder met mom dat deze groep mensen moet worden beschermd?
Er zijn volgens Daley door de vorige Britse regering grote inspanningen gedaan om arme mensen uit de armoe te trekken. Maar helaas bestonden die inspanningen voornamelijk uit voorzieningen en geld - geld dat er nu niet langer is. 
Armen werden gezien als een statische gemeenschap, als mensen die nooit voor zichzelf kunnen zorgen en ook nooit uit hun netelige positie kunnen komen. Als alle beleid daarop is afgestemd weet je een ding zeker: ze blijven voor altijd arm. En voor je het weet, krijg je steeds meer armen...
De overheid moet mensen niet uit hun armoedige positie willen optillen, zo betoogt ze. De overheid moet mensen aanmoedigen uit die positie te willen ontsnappen. Zelf.

Bron(nen):   The Sunday Telegraph