Van Jan Terlouw tot Karst Veling: Doe het niet!

De Volkskrant is vergeten om de brief van de oud-politici die geen PVV-regering willen online te zetten. We maken die vergissing  goed: "De angst voor verscherping van maatschappelijke tegenstellingen, dreigende uitholling van de Grondwet en verzwakking van de internationale positie van Nederland dwingen ons tot een oproep aan de VVD en het CDA. We zitten in een kwetsbare fase van onze geschiedenis. Wij hopen dat beide partijen hun historische verantwoordelijkheid nemen en afzien van gedoogsteun van de PVV. maatschappelijke conflicten tussen bevolkingsgroepen kunnen Nederland uiteindelijk noodlottig worden.

Ten tweede: de aantasting van de Nederlandse rechtsstaat. Belangrijke waarden van onze rechtstaat zijn het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Onthouding van deze rechten aan een deel van de Nederlandse bevolking vormt juist het kernprogramma van de PVV, de partij waarmee de VVD en het CDA willen samenwerken in een minderheidskabinet.

De daarmee dreigende uitholling van de Nederlandse grondwet (met name artikelen 1 en 6 en 23) zou leiden tot een onaanvaardbare aantasting van onze democratische rechtsstaat.

Ten derde: de verzwakking van de internationale positie van Nederland. Dankzij het in de afgelopen decennia opgebouwde respect en de ijver tot naleving van de mensenrechten en het volkenrecht, heeft Nederland zich kunnen ontwikkelen tot het juridische centrum voor het internationaal recht.

Met een kabinet steunend op de PVV zal Nederland de opgebouwde geloofwaardigheid en het vertrouwen van de internationale gemeenschap op dit terrein kwijtraken. In de regel onthouden we ons, als (oud-)politici, van inmenging in het proces van een kabinetsformatie. Maar in het onderhavige geval zijn kernwaarden van onze rechtsstaat in het geding. Dit gaat ons allen aan!

Wij hebben het CDA en de VVD, als belangrijke stromingen in de Nederlandse politiek, altijd beschouwd als partijen die opkomen voor de kernwaarden van onze rechtsstaat zoals bovenvermeld.

We vinden het daarom onze plicht om, in deze kwetsbare fase van onze geschiedenis, een dringend appèl aan het CDA en de VVD te richten om hun historische verantwoordelijkheid te nemen en af te zien van een kabinet met gedoogsteun van de PVV".

Hedy D’Ancona (PvdA)
Bas de Gaay Fortman (GroenLinks)
Jos van Kemenade (PvdA)
Tineke Lodders ( CDA)
Anja Meulenbelt (SP)
Rinus Penninx( Hoogleraar UvA)
Mohamed Rabbae ( GroenLinks)
Jan Terlouw (D66)
Kars Veling ( ChristenUnie)
Joris Voorhoeve VVD
Gijs de Vries (VVD)