Met z’n allen tegen Amerika

Je hebt een dominee met een gek idee: de koran op 11 september verbranden. Hij zegt wat zijn plan is en de (media)wereld ligt aan zijn voeten. Ieder zinnig mens in Amerika en daarbuiten laat weten dat de actie van Terry Jones absurd is, maar de aandacht voor deze zonderling blijft enorm groot.
Uit de gretigheid om Jones een belangrijk personage te maken, leidt Janet Daley in The Sunday Telegraph af dat Europa wordt beheerst door een virulent anti-Amerikanisme. Amerika is in de ogen van velen een soort 'cartoon country' en zodra er een gek opstaat, krijgt die veel aandacht alsof hij een hele natie representeert.
In Europa is de spraakmakende elite in haar ogen zelden in staat een zuiver en waarachtig beeld van Amerika te schetsen. Domme karikaturen overheersen en veel commentaren op de Tea Party beweging geven blijk van soortgelijke onkunde en onbegrip.
Amerika is in de ogen van Daley een uniek concept waar een natie is ontstaan die zich heeft onttrokken aan het paternalisme van andere (oudere) culturen en waar mensen geacht worden hun eigen lot in handen te nemen. Dat is een volstrekt ander bestel dan het Europese bestel en dat vormt de basis voor veel onbegrip.  
Soms gloort aan deze zijde van de oceaan enige hoop. Bijvoorbeeld als het lijkt of Barack Obama van Amerika een soort Europa wil maken.  Dat moet veel Europeanen goed doen - het lijkt immers vertrouwd. 
Al wijzen polls tot op heden uit, dat Amerikanen hiervan wat minder zijn gecharmeerd.

Bron(nen):   The Sunday Telegraph