Dierenpolitie: een flop of een strop?

De dierenpolitie gaat 70 miljoen euro per jaar kosten. Is dat wel zo'n goed idee?

GroenLinks
lanceerde de actie ‘114 Red Ieder Dier’, die verwijst naar het alarmnummer dat de nieuwe regering wil inzetten om dierenmishandeling aan te geven. GroenLinks wil dierenleed tegengaan, maar plaatst vraagtekens bij het inzetten van dierenpolitie. De Partij voor de Dieren deelt dat standpunt: het inzetten van dierenpolitie mag niet ten koste gaan van middelen voor de inspectie van de Voedsel en Waren Autoriteit, die toezicht houdt in slachterijen en op dierentransporten.

PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch wil meer politie inzetten voor het opsporen van criminelen en is van mening dat dan ook de dierenpolitie van de PVV niet meer nodig is; en D66 wil dat een deel van het budget, dat gereserveerd is voor de dierenpolitie, besteed wordt aan de bescherming van bedreigde gelovigen.

En wat te denken van zo'n royaal budget voor 114
en niets voor 113?

113online.nl is een platform voor suïcidepreventie en wordt nu in zijn voortbestaan bedreigd, omdat minister Schippers van VWS heeft besloten de subsidie uit de begroting voor 2011 te schrappen. 113Online biedt online en telefonische hulpverlening aan mensen die denken aan suïcide, hun naasten en nabestaanden. Gedurende het eerste jaar van 113Online is gebleken dat de behoefte aan anonieme hulp voor mensen die aan zelfdoding denken zeer groot is. De Tweede Kamer besluit tijdens de behandeling van de VWS-begroting op 9 november over de voortzetting van de financiering aan 113Online.

Bron(nen):   GroenLinks  113online