Kan een film de Aarde redden?

Als het om beslissingen over het milieu gaat, lijken wetenschap en economie van essentieel belang. Onderzoek laat echter zien dat mensen hun mening vooral baseren op onderbuikgevoelens en persoonlijke ideeën. Om milieubewustzijn te creëren is het dus beter als campagnes zich richten op emoties in plaats van op statistieken. Een mooi voorbeeld daarvan is de documentaire Home. De film levert weinig informatie, maar toont schitterende beelden. Het is de tegenpool van Al Gore's An Inconvenient Truth.

Yann Arthus-Bertrand, de regisseur van Home, wil emoties oproepen door schoonheid: 'We leven in ontkenning. We willen niet geloven wat we weten. Dus ik wil het laten zien', zegt hij. En met 'het' bedoelt hij de armoede en de teloorgang van de Aarde. De verteller is Glenn Close, maar het verhaal is niet echt belangrijk. Het zijn vooral de beelden en de impliciete boodschappen die je raken, maar zal het helpen? Het is een eerste stap volgens Arthus-Bertrand: ''Ik denk dat we een revolutie nodig hebben. Geen economische, religieuze of wetenschappelijke, maar een ethische en morele revolutie. We hebben niet het recht om de Aarde te vernietigen. We moeten haar beschermen'.

Bron(nen):   New Scientist  Home