Een jongen moet een jongen kunnen zijn

Psycholoog Louis Tavecchio, bijzonder hooglaraar kinderopvang aan de UvA neemt afscheid. Het Parool interviewt hem. Tavecchio groeide op 'als boef tussen de boefjes' in de Schilderswijk in Den Haag. Misschien dat hij het daarom opneemt voor de jongetjes die geen rust in hun gat hebben.

'We moeten oppassen dat meisjesgedrag niet tot norm wordt verheven', zegt Tavecchio. De meeste werkers in de kinderopvang zijn vrouwen en zij hebben het vaak moeilijk met jongensgedrag. Jongens zijn drukker en moeten af en toe uitrazen. Het is voor de begeleidsters niet makkelijk om daarmee om te gaan. Het gevaar dreigt dat de jongens teveel gecorrigeerd worden, dat ze niet zichzelf kunnen zijn. De boodschap is nog te vaak: 'Gedraag je netjes. Wees rustig. Zit stil', maar dat kunnen ze helemaal niet.

Jongens zoeken ook meer de grenzen van het gevaar op, maar ook dat zit er niet in. Je moet niet alle risico's willen uitsluiten. De controle op speeltoestellen is echter zo streng dat een eenvoudige boomstronk op een speelplaats niet eens is toegestaan.