Persoonsgebonden budget en de verdwenen mening van het CDA

Tot voor kort stond de volgende tekst op de site van het CDA:
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee een persoon, die zorg nodig heeft, hulp en begeleiding kan inkopen.
De persoon kan zelf de hulpverleners en begeleiders uitkiezen. De persoon kan zelf bepalen hoe en waaraan het geld te besteden.
Dat kan met:
Een persoonsgebonden budget in de AWBZ
(voor zorg en begeleiding).
Een persoonsgebonden budget in de WMO
(voor hulp bij het huishouden en voorzieningen).
Een persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet
(ZVW).

In 2007 kende het persoonsgebonden budget in de ZVW slechts één doelgroep, de visueel gehandicapten. Vanaf 2008 kunnen mensen met psychische problematiek geneeskundige zorg, hulp en begeleiding met een persoonsgebonden budget inkopen. Wat vindt het CDA van het PGB? Het CDA vindt het PGB een goed middel voor mensen die zelf over hun zorg willen beslissen. Het PGB moet wel bij je passen. De vrijheid brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Zo moet men administratie bijhouden en verantwoording afleggen aan de uitkerende instantie. Op de website van het ministerie van VWS (Volksgezondheid Wetenschap Sport) www.minvws.nl vindt u informatie over het persoonsgebonden budget.

Wees gerust: het CDA is niet inconsequent, want de pagina is verdwenen van de site. Het CDA vindt nu iets anders en denkt nog na wat dat is. Althans: dit is wat er nu staat